Kerkraam

fotoIn het priesterkoor van de Catharinakerk versieren 9 prachtige gebrandschilderde ramen onze kerk. De ramen zijn bij het 25 jarig priesterfeest van de toenmalige pastoor de Kerf geschonken door een aantal "vermogende " families. Aan de linkerkant zien we als sponsor de toenmalige kleermaker van Hengstdijk: A. Dobbelaar- van Gijsel. Met als toevoeging: 2 jan 1896-1921. Net als de pastoor was kleermaker Fons Dobbelaar in 1921, 25 jaar getrouwd. Zijn dochter, Mie Dobbelaar heeft nog lang in het ouderlijke huis gewoond in de Plevierstraat. Na onteigening is het huis afgebroken. Op deze plek is nu vanuit de Plevierstraat de ingang naar de Norbertijnenstraat. Mie, fervent roker van pijp en sigaar, heeft daarna gewoond in de Norbertijnenstraat op nummer 26.

fotoAls je nadenkt over dit detail van de geschiedenis van Hengstdijk stel je jezelf de vraag: Waarom heeft deze kleermaker een raam van toen 400 gulden gesponsord. Op zoek naar het antwoord vallen twee dingen op: Fons was lid van het kerkbestuur en zijn overgrootmoeder droeg de naam: de Kerf, net als de pastoor.

Klik hier voor een foto van het kerkbestuur met Fons Dobbelaar.